Hoe groter het risico op coronaire hartziekte, des te groter de winst in levensverwachting door hormoonsuppletie in de postmenopauze

Nieuws
J.C. Netelenbos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1705-6

Nog altijd heerst er onzekerheid over het effect van hormoonsuppletie (HS) op de levensverwachting van postmenopauzale vrouwen. De keuze om HS te gebruiken blijft een moeilijke afweging van voor- en nadelen: de huidige wetenschappelijke stand van zaken laat een geringe toename zien van borstkanker bij langdurig gebruik, terwijl het risico…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties