Hoe de flesvoedingsindustrie wetenschappelijk onderzoek beïnvloedt

Een zuigfles
Luc L. Hagenaars
Laura A. Schmidt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7671
Abstract

Gezondheidsclaims voor flesvoeding kennen zelden wetenschappelijke onderbouwing. Als die er wel is, betreft dat vrijwel altijd door de industrie betaalde studies met een hoog risico op bias. Wij plaatsen deze bevindingen in breder perspectief en laten zien dat voedingswetenschappelijk onderzoek extra kwetsbaar is voor beïnvloeding.

Voedings- en gezondheidsclaims bij flesvoedingen zijn in drie kwart van de gevallen niet wetenschappelijk onderbouwd, zo blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek.1 Wanneer wel sprake is van wetenschappelijke onderbouwing vertoont die tekortkomingen in de vorm van een hoog risico op vertekening (‘bias’) van de onderzoeksresultaten. De resultaten van dit onderzoek zijn elders in het NTvG beknopt weergegeven.2

Naar aanleiding van deze resultaten bespreken wij de invloed van de voedingsindustrie op wetenschappelijk onderzoek, zoals recent aan de orde gesteld bij de Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.3 We beschrijven hoe bias zich doorgaans niet uit in een slechtere interne validiteit, maar dat de industrie bepaalt wat überhaupt onderzocht wordt. Een rode lijn is dat voedingswetenschappelijk onderzoek extra kwetsbaar is voor beïnvloeding.4

Interne validiteit is niet het probleem

Er bestaat veel literatuur over vertekening van onderzoeksresultaten door de farmaceutische industrie. Daarbij wordt vaak gekeken naar zaken…

Auteursinformatie

Philip R. Lee Institute for Health Policy Studies, University of California, San Francisco: dr. L.L. Hagenaars, bestuurskundig gezondheidswetenschapper (tevens: Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Public & Occupational Health, Amsterdam); dr. L.A. Schmidt, socioloog.

Contact L.L. Hagenaars (l.l.hagenaars@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Luc L. Hagenaars ICMJE-formulier
Laura A. Schmidt ICMJE-formulier
Gezondheidsclaims voor flesvoeding
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties