HIV-wijzer voor de huisarts.

Media
E.H. Hochheimer
A.M. Heijnen
L. Wigersma
J. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:316

HIV-wijzer voor de huisarts. Onder redactie van E.H.Hochheimer, A.M.Heijnen en L.Wigersma. 180 bl., fig. Stichting Aanvullende Dienstverlening, Amsterdam 1988. Ringband. Wordt gratis aan alle Nederlandse huisartsen toegestuurd.

Een veel gehoorde klacht van de medicus practicus is dat deze zelf meent te weinig feitelijke kennis over het AIDS-probleem te bezitten. Het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties