Hiv-testbeleid bij tuberculosepatiënten in Nederland

Onderzoek
C.H. Haar
F.G.J. Cobelens
N.A. Kalisvaart
J.J. van der Have
H. van Deutekom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2674-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van de proportie tuberculosepatiënten die getest werd op hiv-infectie voor en na de invoering van antiretrovirale combinatiebehandeling (HAART) in Nederland en het analyseren van voorspellende factoren voor het verrichten van een hiv-test in deze populatie.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Van een willekeurige steekproef van elke 200 patiënten die in de jaren 1995 respectievelijk 2001 waren geregistreerd in het Nederlands Tuberculose Register (NTR) werd middels statusonderzoek nagegaan of bij hen een hiv-test was verricht.

Resultaten

Het aantal op hiv geteste patiënten bedroeg 29 van 184 (16) in 1995, en 39 van 190 (21) in 2001 (niet-significant). Hiv-tests waren het frequentst verricht bij dak- en thuisloze patiënten (71) en patiënten met overmatig drug- (56) en alcoholgebruik (60). Significant voorspellende factoren voor het hebben ondergaan van een hiv-test waren woonplaats (stad), ziektelokalisatie (pulmonale in combinatie met extrapulmonale tuberculose) en herkomst uit Afrika ten zuiden van de Sahara.

Conclusie

Ondanks invoering van HAART tijdens deze periode nam in Nederland de proportie tuberculosepatiënten die op hiv-infectie werden getest in 1995 en 2001 niet significant toe. Hiv-tests werden nagenoeg uitsluitend afgenomen bij tuberculosepatiënten uit risicogroepen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2674-9

Auteursinformatie

KNCV Tuberculosefonds, afd. Onderzoek, Parkstraat 17, 2514 JD Den Haag.

Mw.C.H.Haar, sociaal-geneeskundige (thans: Verslavingszorg Noord Nederland); hr.dr.F.G.J.Cobelens, arts-epidemioloog (tevens: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Infectie en Immuniteit Amsterdam (CINIMA), Amsterdam); hr.N.A.Kalisvaart, datamanager.

GGD, afd. Infectieziektebestrijding, Groningen.

Hr.J.J.van der Have, sociaal-geneeskundige.

GGD, afd. Tuberculosebestrijding, Amsterdam.

Hr.dr.H.van Deutekom, longarts.

Contact hr.dr.F.G.J.Cobelens (cobelensf@kncvtbc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties