Histopathology of the endometrium.

Media
G. Dallenbach-Hellweg
F.T. Bosman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1766

G.Dallenbach-Hellweg, Histopathology of the endometrium. (Uit het Duits vertaald.) 4e, herziene en uitgebreide druk. 416 bl., fig., tabellen. Springer-Verlag, Berlijn 1987. Prijs: geb. DM. 220,-.

Dat dit boek binnen 2 decennia viermaal een herdruk beleeft, weerspiegelt de waardering die het allerwegen geniet. Het blijft dan ook een voortreffelijke monografie over…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties