Hidradenitis chronica suppurativa

Onderzoek
Govaert, F.J., Borghouts, J.M.H.M. en Ploeg, G.C.J. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:1245-50