Behandelopties bij ernstige hidradenitis suppurativa

Klinische praktijk
Jascha E. Mooij
Leonie van 't Oost
Marjolein F. Leenarts
Jan R. Mekkes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1912
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Hidradenitis suppurativa is een chronische huidaandoening die wordt gekenmerkt door pijnlijke, diepgelegen, ontstoken afwijkingen in voornamelijk gebieden met apocriene zweetklieren (axillaire en inguïnale gebieden).

  • De pijn leidt tot mechanische problemen; bacteriegroei in de afwijkingen veroorzaakt onaangename geur, hetgeen de kwaliteit van leven vermindert.

  • Bij deze hidradenitis gaat de ontsteking uit van het haar-talgkliercomplex, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden (hidradenitis = zweetklierontsteking); hidradenitis suppurativa is dus meer een variant van acne.

  • De etiologie van hidradenitis is nog onbekend, maar geassocieerde factoren zijn roken, overgewicht en familiaire predispositie.

  • Het ziektebeeld kan zeer ernstig en invaliderend verlopen. Het loont de moeite in een vroege fase agressief te behandelen.

  • Tumornecrosisfactor(TNF)α-remmers worden tegenwoordig gebruikt in de behandeling van ernstige en therapieresistente varianten van hidradenitis suppurativa; deze behandeling wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed.

  • Door deze ontwikkeling zijn er meer behandelmogelijkheden voor hidradenitis dan 5 jaar geleden. De beste resultaten worden bereikt door gecombineerd antibiotisch, anti-inflammatoir en chirurgisch behandelen, afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Maastricht.

Drs. J.E. Mooij, aios dermatologie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Dermatologie, Amsterdam.

Drs. L. van ’t Oost, dermatoloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Huidziekten, Amsterdam.

Drs. M.F. Leenarts, aios dermatologie; dr. J.R. Mekkes, dermatoloog.

Contact drs. J.E. Mooij (je.mooij@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 januari 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Kort voor de aanvaarding van dit fraaie klinische overzicht werden in een aantal Chinese families met  hydradenitis en acne inversa uit de Han regio inactiverende mutaties van het gamma secretase gen beschreven die de dominant erfelijke overdracht van de aandoening verklaarden [B.Wang et al,Science 330:1065;2011].In deze families is geen vroeg optredende familiaire ziekte van Alzheimer bekend die door  dominant-negatief uitwerkende mutaties in de preseniline subunit van gamma-secretase wordt veroorzaakt [R.J.Kelleher II et al.,Science 330:1055-6;2010].

Deze bevinding is niet alleen voor de diagnostiek van belang, ook de tumor-suppressoractiviteit van de secretase geeft zicht op pathogenese en toekomstige therapie. Nagaan van associaties met vroeg optredende vormen van dementie in betrokken families lijkt eveneens relevant, omdat de phenotypische variabiliteit van de betrokken mutaties nog niet vaststaat.

 

MF Niermeijer

Bij dit overigens mooie overzicht over deze hinderlijke aandoening mis ik de (literatuur)verwijzing naar de Skoog procedure, waarbij middels een soort kaasschaafprocedure de onderhuidse laag met daarin de apocriene klieren wordt verwijderd. Eerder werd in dit tijdschrift hier al over gepubliceerd (Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1577-80)

Verder bevreemdt het mij dat  de accreditatie die bij dit artikel behoort geldt voor de inwendige geneeskunde en niet voor de chirurgie. De internist behandelt deze aandoening mijns inziens niet....

 

Pieter Heres, chirurg, Waterlandziekenhuis

 

 

 

Redactie

De accreditatie voor dit artikel is voor chirurgen. In print staat het verkeerd, maar op de website en overzichtspagina is de vermelding dat de accreditatie voor chrirurgen is gelukkig wel juist.