Heterotope ossificatie na een covid-19-pneumonie

Klinische les
28-09-2020
Danique J.M. Ploegmakers, Anna M. Zielman-Blokhuis, Hanneke J.R. van Duijnhoven, Jacky W.J. de Rooy, Alexander C.H. Geurts en Jorik Nonnekes

Dames en Heren,

Een deel van de patiënten die vanwege covid-19 langdurig zijn opgenomen op de afdeling Intensive Care ontwikkelt pijn en bewegingsbeperkingen van de gewrichten. In dit artikel illustreren we aan de hand van de ziektegeschiedenis van 2 patiënten het belang van tijdige herkenning en diagnostiek van de aandoening die hieraan ten grondslag ligt.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen: Afd. Revalidatie: drs. D.J.M. Ploegmakers, aios (tevens: Revalidatiecentrum Klimmendaal, Arnhem); dr. A.M. Zielman-Blokhuis, aios; dr. H.J.R. van Duijnhoven, revalidatiearts; prof. dr. A.C.H. Geurts, revalidatiearts; dr. J. Nonnekes, revalidatiearts (tevens: Sint Maartenskliniek, afd. Revalidatie, Nijmegen). Afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde: drs. J.W.J. de Rooy, radioloog.

Contact: A. Zielman-Blokhuis (anna.zielman-blokhuis@radboudumc.nl)

 

Verantwoording

Danique J.M. Ploegmakers en Anna M. Zielman-Blokhuis delen het eerste-auteurschap.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Danique J.M. PloegmakersICMJE-formulier
Anna M. Zielman-BlokhuisICMJE-formulier
Hanneke J.R. van DuijnhovenICMJE-formulier
Jacky W.J. de RooyICMJE-formulier
Alexander C.H. GeurtsICMJE-formulier
Jorik NonnekesICMJE-formulier