Het voorspellen van de ziekte van Alzheimer met behulp van MRI-metingen van het brein

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1560

Het is moeilijk te voorspellen welke personen met lichte cognitieve stoornissen (vooral tot uiting komend in geheugenverlies) op den duur ook werkelijk de ziekte van Alzheimer zullen krijgen. Visser et al. hebben daarom onderzocht of het mogelijk zou zijn om met kwantitatieve en kwalitatieve meting van de mediale temporale kwab…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties