Het voorschrijven van geneesmiddelen.

Media
F.W.H.M. Merkus
F.W.J. Gribnau
H. Wesseling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2281

F.W.H.M.Merkus en F.W.J.Gribnau, Het voorschrijven van geneesmiddelen. Een inleiding tot de praktische farmacotherapie. 3e druk. 232 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1986. Prijs: ingen. ƒ 55,-.

Dit boek heeft zich een vaste plaats verworven bij hen die met voorschrijven van geneesmiddelen te maken hebben. Het is een overzichtelijk…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties