Het reversibel zijn van atherosclerotische afwijkingen

Klinische praktijk
A.C. Arntzenius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:999-3

Over regressie van atherosclerose zijn verscheidene uitstekende overzichtsartikelen verschenen waaraan wij hier veel informatie ontlenen.1-4 Wij volgen daarbij een indeling die berust op de drie wegen die voor de bestudering van het reversibel zijn van atherosclerose openstaan: dierproeven, obducties en angiografisch onderzoek.

Dierexperimenteel onderzoek

56 Bij dieren meet men de regressie van atherosclerose soms kwantitatief aan de grootte van de plaques, soms aan de diameter van het vat en soms aan de samenstellende elementen van de plaque: het intra- en extracellulaire cholesterolgehalte, het collagene bindweefsel, de verkalking of het aantal celdelingen per oppervlakte-eenheid. Atherosclerose is bij dieren op te wekken door voedsel dat het cholesterolgehalte van het bloed verhoogt, vaak in combinatie met het toebrengen van mechanische schade aan het endotheel. Maar door zulke manipulaties krijgen niet alle dieren in dezelfde mate atherosclerose. Ook is niet bij alle diersoorten even gemakkelijk regressie te bewerkstelligen. Het konijn, een dier…

Auteursinformatie

Prof.dr.A.C.Arntzenius, cardioloog, Van Voorschotenlaan 24, 2597 PB Den Haag.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties