Het referentiemodel voor huisarts-informatiesystemen van de Werkgroep Coördinatie Informatie Automatisering herzien

Klinische praktijk
H.P. Westerhof
H.J.J.M. Berden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1397-9

Het referentiemodel voor huisarts-informatiesystemen werd voor het eerst uitgebracht in 1985 onder verantwoording van de Werkgroep Coördinatie Informatie Automatisering (WCIA) van het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging.12 Het model bevat een pakket van functionele en inhoudelijke eisen waaraan een huisarts-informatiesysteem moet voldoen. Aangeboden systemen worden door de WCIA getoetst aan de eisen van dit referentiemodel.

Doelstelling

Het referentiemodel dient drie doelen:

– het waarborgen van een basaal kwaliteitsniveau;

– het bevorderen van uniformering en standaardisering;

– het beïnvloeden van de inhoudelijke ontwikkeling van huisarts-informatiesystemen.

De kwaliteit van een aangeboden huisarts-informatiesysteem wordt gecontroleerd door middel van een toetsing aan de eisen van het WCIA-referentiemodel.

Het nastreven van uniformering en standaardisering is voor automatiseringssystemen van groot belang. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek belangrijk uitgebreid en wordt het mogelijk om patiëntengegevens via een computer over te dragen.3

Het WCIA-referentiemodel geniet inmiddels de…

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Afd. Wetenschap en Onderzoek: H.P.Westerhof, huisarts; H.J.J.M.Berden, arts-bedrijfskundige.

Contact H.P.Westerhof

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties