Het psychogalvanisch reflexverschijnsel en zijn psychodiagnostische waarde

Onderzoek
Grünbaum, A.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:1044-72