Een reflex-verschijnsel aan het been bij psychosen

Onderzoek
Schrijver, D.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:2403-6