Een wel heel vrijblijvende verplichting

Het preventief medisch onderzoek

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4857

Werkgevers zijn al jaren verplicht hun werknemers een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden, maar in de praktijk doen ze dat lang niet allemaal. En willen de werknemers er wel aan?

‘Ik zie dat bedrijven 3 verschillende redenen hebben om een preventief medisch onderzoek in te zetten: ambitie, ellende of gewoonte,’ vertelt Heleen Paagman, manager R&D bij gezondheidsdienstverlener HumanTotalCare, waartoe onder andere ArboNed behoort. ‘In het eerste geval willen ze werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, in het tweede is er echt iets mis en in het laatste willen ze gewoon aan de wetgeving voldoen.’

Sinds 1994 zijn alle werkgevers, groot en klein, bij wet verplicht hun werknemers een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. In 2005 bleek echter dat naar schatting slechts 10-20% van de Nederlandse beroepsbevolking dit onderzoek ook daadwerkelijk aangeboden kreeg. Daarop besloot de beroepsvereniging van bedrijfsartsen NVAB tot een ‘rebranding’; de leidraad werd vernieuwd en het PAGO werd het PMO, het Preventief Medisch Onderzoek. Dit onderzoek zou niet meer uitsluitend gericht zijn op de aan het werk verbonden gezondheidsrisico’s; het zou bijvoorbeeld…

Auteursinformatie

L.M. Harmans, nieuwsredacteur NTvG

Contact L.M. Harmans (nieuwsredactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Conflict of interest and financial support: none declared.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties