Het preoperatieve ‘papieren consult’: soms een prima alternatief

Klinische praktijk
Martin J.L. Bucx
André P. Wolff
Gert Jan Scheffer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3848
Abstract

In principe dient iedere patiënt een zogenoemd preoperatief onderzoek te ondergaan voorafgaand aan een ingreep onder anesthesie. De doelen hiervan zijn (a) het operatierisico in te schatten en de gezondheidstoestand zo nodig te optimaliseren, (b) het perioperatief anesthesiologisch beleid vast te stellen, en (c) het informed consent van de patiënt te verkrijgen.1 Om de gezondheidszorg veiliger en doelmatiger te maken wordt dit preoperatieve onderzoek tegenwoordig bij de meeste patiënten poliklinisch verricht.

Nadelen uitgebreid preoperatief consult

Deze werkwijze kent echter ook nadelen.2,3 Zo kunnen de benodigde tijd, gederfde inkomsten en reiskosten voor de patiënt aanzienlijk zijn, met name als hij of zij ver weg woont, beperkt mobiel of zelfs bedlegerig is, en begeleiding behoeft. Ook blijkt het lang niet altijd mogelijk dit bezoek op een voor de patiënt en anesthesioloog gewenst moment uit te voeren, waardoor vertraging kan ontstaan, wat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg negatief beïnvloedt…

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve zorg, Nijmegen.

Dr. M.J.L. Bucx, anesthesioloog, klinisch epidemioloog; dr. A.P. Wolff en prof.dr. G.J. Scheffer, anesthesiologen.

Contact dr. M.J.L. Bucx (m.bucx@anes.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: A.P. Wolff ontving als voorzitter gelden voor de ontwikkeling van nationale richtlijnen over perioperatieve veiligheid van de Orde van Medisch Specialisten en beurzen voor 2 multicentrische studies naar implementatie van de richtlijn ‘Het preoperatieve traject’ van ZonMw. G.J. Scheffer ontving gelden voor consultancy van Vither, voor een deskundigengetuigenis van de Rechtbank en voor het schrijven van boeken, en kreeg een beurs van Philips. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 2 februari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Martin J.L. Bucx ICMJE-formulier
André P. Wolff ICMJE-formulier
Gert Jan Scheffer ICMJE-formulier
Het preoperatieve ‘papieren consult’: geen goede zorgverlening

Ook interessant

Reacties