Het ontstaan en de geschiedenis van de Specialisten Registratie Commissie.

Media
L.P.H.J. de Vink
C.L.C. van Nieuwenhuizen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1989

L.P.H.J.de Vink, Het ontstaan en de geschiedenis van de Specialisten Registratie Commissie. In opdracht van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Specialisten Registratie Commissie. 252 bl., fig. Prijs: ingen. ƒ 65,voor niet-leden van de KNMG, ƒ 25,- voor leden (te bestellen bij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties