Het obstructief slaapapnoesyndroom bij kinderen

Klinische praktijk
K.F.M. Joosten
S. van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2665-9
Abstract

Samenvatting

- Het obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS) bij kinderen is een klinisch syndroom dat berust op gehele of gedeeltelijke obstructie van de bovenste luchtwegen tijdens slapen. In de pathogenese spelen verschillende factoren een rol; duidelijke risicogroepen zijn kinderen met anatomische afwijkingen van de bovenste luchtwegen, neurologische afwijkingen en genetische syndromen (onder andere craniofaciale syndromen).

- De klinische symptomen van OSAS bij kinderen zijn divers. Bij partiële obstructies, die het vaakst voorkomen, kan sprake zijn van snurken en een bemoeilijkte ademhaling tijdens slaap. Polysomnografie draagt bij tot definitieve bevestiging en specificering van de klinische diagnose. Normaalwaarden dienen leeftijdsafhankelijk gehanteerd te worden.

- Adenotonsillectomie is de meest uitgevoerde behandeling bij kinderen met OSAS. Bij persisterende klachten kan continue positieveluchtdruktherapie vaak met succes worden toegepast. Het natuurlijke beloop en de prognose op langere termijn van OSAS bij kinderen zijn nog onbekend.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder Intensive Care, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.

K.F.M.Joosten, kinderarts-intensivist en S.van den Berg, kinderverpleegkundige.

Contact K.F.M.Joosten

Ook interessant

Reacties