Het nut van laparoscopische stagering

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1978

Wanneer bij patiënten met een maligniteit van het maagdarmkanaal een curatieve resectie mogelijk lijkt op grond van de bevindingen bij verder routineonderzoek, kan het nuttig zijn om tevoren een diagnostische laparoscopie en laparoscopische echografie uit te voeren om alsnog eventuele doorgroei of metastasering op het spoor te komen. Op de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties