Het nut van fundoscopie bij lichte tot matige hypertensie

Onderzoek
N.D. Holman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1704

Vaatveranderingen in de oogfundus worden bij hypertensie gevonden en gebruikt bij de beoordeling ervan. Verscheidene onderzoekingen suggereren dat de mate van deze retinopathie samenhangt met de ernst en duur van de aandoening. Verder zouden de retina-afwijkingen parallel lopen met de schade aan andere organen. Dimmitt et al. onderzochten 25 niet…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties