Preïmplantatie genetische screening als voorbeeld

Het nut van effectiviteitsonderzoek

Perspectief
Moniek Twisk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4498
Abstract

Samenvatting

Aan veel behandelingen die in de kliniek worden toegepast, is geen goed evaluatieonderzoek voorafgegaan. Wij illustreren met een hypothetisch rekenvoorbeeld over preïmplantatie genetische screening (PGS) de mogelijke negatieve effecten van niet goed geëvalueerde zorg. Onderzoek toonde aan dat PGS een dure en niet-effectieve techniek is. Het niet invoeren van PGS heeft volgens onze berekeningen alleen al in 2006 6 miljoen euro aan kosten bespaard en een verlies van 369 zwangerschappen voorkomen. De geldinvestering in het onderzoek was bovendien vele malen kleiner dan de kostenbesparing die eruit voortvloeide. Wij pleiten dan ook om, stringenter dan nu het geval is, de vergoeding van interventies afhankelijk te maken van bewezen klinische effectiviteit. Het budget dat hiermee vrijkomt kan worden gebruikt om zorg waarvan de kosteneffectiviteit niet bewezen is, te evalueren in goed opgezet onderzoek.

Auteursinformatie

*Namens de Amsterdamse ‘Evidence-based medicine group’, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

AMC, Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde, Amsterdam.

Contact Dr. M. Twisk, aios gynaecologie (m.twisk@amc.nl)

Verantwoording

De Amsterdamse ‘Evidence-based medicine group’ bestaat uit:
Dr. Joke C. Korevaar (afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek), dr. Sebastiaan Mastenbroek (afd. Voortplantingsgeneeskunde), prof.dr. Fulco van der Veen (afd. Voortplantingsgeneeskunde), prof.dr. Ben Willem J. Mol (afd. Voortplantingsgeneeskunde), prof.dr. Sjoerd Repping (allen AMC, Amsterdam).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Moniek Twisk ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties