Het nut van bevolkingsonderzoek naar borstkanker; een advies van de Gezondheidsraad

Opinie
W.A. van Veen
J.A. Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1023-6
Abstract

In oktober 2001 is de uitkomst gepubliceerd van een systematische review van gerandomiseerde klinische trials (RCT's) over het nut van screening op borstkanker.1-3 De auteurs, Olsen en Gøtzsche, van het Nordic Cochrane Centre in Kopenhagen, kwamen tot de conclusie dat er geen bewijs is voor het nut van mammografische screening in termen van gewonnen levensjaren. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad gevraagd met spoed de vraag te beantwoorden of dit Deense onderzoek, een zogeheten Cochrane-review, de wetenschappelijke basis ontneemt aan het in Nederland lopende bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen vanaf 50 jaar.

In dit artikel geven wij een samenvatting van het advies dat de Gezondheidsraad op 7 maart 2002 heeft uitgebracht.4 Het advies is vooral gericht op onderzoek naar borstkanker bij vrouwen vanaf 50 jaar, omdat de uitkomsten daarvan de besluitvorming over bevolkingsonderzoek in Nederland hebben bepaald.

cochrane-review

Van de 9 beschikbare RCT's heeft…

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 16.052, 2500 BB Den Haag.

W.A.van Veen, arts; prof.dr.J.A.Knottnerus, arts-epidemioloog.

Contact W.A.van Veen (wa.van.veen@gr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties