Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde en de medische wetenschapsbeoefening in Nederland (1857-1896); licht onder de (koren)maat?

Perspectief
J.K. van der Korst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1779-81
Abstract

Samenvatting

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ontstond in de eerste plaats uit de behoefte aan een regelmatig communicatiemiddel ten dienste van de strijd om de ‘verheffing’ van de medische professie. Aangezien de wetenschappelijke fundering van de praktische geneeskunde een belangrijk argument voor de nagestreefde statusverbetering vormde, is het te begrijpen dat de redactie het tijdschrift vooral ook tot een forum van de Nederlandse medische wetenschapsbeoefening wilde maken. Hierin is men zeker in de eerste 40 jaar – tot eigen ontevredenheid – niet geslaagd, ondanks een aantal reorganisaties die erop gericht waren een betere greep op de resultaten van het medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de landsgrenzen te krijgen. Een kentering ten gunste trad pas op tegen de eeuwwisseling: de medische faculteiten, waar de wetenschapsbeoefening een omvang van enige betekenis begint te krijgen, en het Tijdschrift groeien naar elkaar toe. Dan dringt ook het besef door dat men niet van onderzoekers kan verlangen dat van belangrijke bevindingen primair in een Nederlandstalig tijdschrift verslag wordt gedaan.

Auteursinformatie

Prof.dr.J.K.van der Korst, reumatoloog, Nieuw Loosdrechtsedijk 9, 1231 KL Loosdrecht.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties