een nieuwe indicator voor kwaliteit van chronische zorg

Het meten van behandelaanpassing

Opinie
Jako S. Burgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1602
Abstract

Sinds de Inspectie voor Gezondheidszorg in 2003 de basisset prestatie-indicatoren introduceerde, is het meten van kwaliteit van zorg een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid in alle sectoren van de zorg.1 De aanvankelijke weerstand van professionals en ziekenhuizen is afgenomen doordat de professionals zelf aan tafel zitten bij de ontwikkeling en bijstelling van indicatoren en strenge eisen stellen aan de kwaliteit ervan. Hierdoor zijn de definities aangescherpt en worden regelmatig ideeën aangereikt voor nieuwe indicatoren.

Kwaliteit van behandeling bij diabetes meten

In dit nummer worden de resultaten besproken van het ‘Groningen Initiative to ANalyse Type 2 diabetes Treatment’ (GIANTT)-project, een onderzoek naar de kwaliteit van eerstelijns diabeteszorg.2 In het GIANTT-project zijn nieuwe procesindicatoren gebruikt die aanvullende informatie geven over het behandelbeleid van de huisarts. Er werd niet alleen gekeken naar het percentage diabetespatiënten dat de streefwaarden van HbA1c, bloeddruk en lipiden had bereikt, maar ook naar veranderingen…

Auteursinformatie

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht.

Contact Dr. J.S. Burgers, programmaleider (j.burgers@cbo.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 december 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties