Het melanoomprobleem in Nederland

Opinie
H. Neering
Th. van Joost
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2027-8

Melanomen van de huid zijn zeer kwaadaardige tumoren. Hoewel ca. 80 van de patiënten met deze tumoren in een vroeg ontdekt stadium met succes is te behandelen, nemen de morbiditeit en de sterfte nog elk jaar toe. Deze toename berust op een jaarlijks sterke stijging van de incidentie van het melanoom. Het betreft patiënten uit relatief jongere leeftijdsgroepen.

De onderzoekingen van Clark en van Breslow eind van de jaren zeventig hebben veel inzicht verschaft in het pathologische gedrag van het melanoom, vooral ten aanzien van het ziektebeloop. Kenmerkend voor deze uit naevuscellen ontstane tumor is de aanvankelijk oppervlakkige radiaire groei, die in een later stadium overgaat in infiltratieve groei waarbij dan snel metastasering gaat optreden. De gemeten dikte van de tumor blijkt op het moment van de excisie de belangrijkste factor te zijn die de prognose bepaalt. Dunne, in de radiaire fase geëxcideerde tumoren geven slechts in uitzonderingsgevallen complicaties. Na…

Auteursinformatie

St. Elisabeth Gasthuis, afd. Dermatologie, Postbus 417, 2000 AK Haarlem.

Dr.H.Neering, dermato-venereoloog.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Dermatologie en Venerologie, Rotterdam.

Prof. dr.Th.van Joost, dermato-venereoloog.

Contact dr.H.Neering

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties