Het mechanisme der menschelijke physiognomie, toegepast op psychologische verschijnselen

Onderzoek
Kroon Jhz., Th.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1862;6:666-7