Marie-José van Tol over de helende kracht van ‘mental imagery’

‘Het loont te investeren in depressiepreventie’

Marie-José van Tol
Lorette Harbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:C5605

De zorgkosten van depressie zijn hoog, zeker als mensen geregeld een terugval hebben. Dat maakt preventieve behandeling interessant. Neurowetenschapper Marie-José van Tol onderzoekt welke rol positieve fantasieën daarbij kunnen spelen.

Waarom krijgen sommige mensen last van stemmingsstoornissen en anderen niet, ook als ze net zo veel tegenslag hadden? Die vraag houdt neurowetenschapper Marie-José van Tol al bezig sinds haar zestiende. Toen zag ze dat familieleden er ondanks moeilijkheden in hun jeugd toch in slaagden een mooi leven op te bouwen, terwijl dat anderen niet lukte. Ruim 25 jaar later probeert ze nog altijd dit vraagstuk te ontrafelen. Sinds 1 juli 2023 doet ze dat als hoogleraar Stemming & Cognitie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Eind september noemde ze zichzelf in haar oratie een ‘stemmingsbouwkundige’, die probeert de stemming te ‘stutten’. Een…

Auteursinformatie

L. Harbers, MSc, nieuwsredacteur, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Contact Lorette Harbers (l.harbers@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties