Het latente wratvirus

Onderzoek
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:34
Download PDF

artikel

Het verband tussen het humane papillomavirus (HPV) en kanker wordt steeds duidelijker.1 Bij verschillende onderzoekingen is een correlatie gevonden tussen de aanwezigheid van HPV-infecties en neoplastische aandoeningen van huid en slijmvliezen. Dit geldt vooral voor condylomata acuminata en carcinoma in situ van de cervix. Centraal staat hierbij de vraag of het virusgenoom is ingebouwd in het DNA van de gastheercel. Met behulp van elektronenmicroscopisch en immunohistologisch onderzoek zijn hier aanwijzingen voor gevonden. De inbouw van intacte viruspartikels hangt wellicht ook samen met het recidiverende karakter van condylomen.

Om dit na te gaan bestudeerden Ferency et al. 20 patiënten met anogenitale aandoeningen;2 15 patiënten hadden condylomen en 5 intra-epitheliale neoplasie van de vulva. Van alle afwijkingen werd de diagnose histologisch bevestigd, alvorens ze werden behandeld met laser. Het stralingsveld reikte tot 5 mm rondom. Direct na de behandeling werden nog twee biopten genomen, één aan de rand van het stralingsgebied en één op 10 mm daarbuiten. Aan alle patiënten werd gevraagd geen seksueel contact te hebben totdat het behandelde gebied geheel was genezen (na circa 6 weken). Er werden opnieuw biopten genomen, indien nieuwe afwijkingen werden ontdekt. Alle biopten werden onderzocht op HPV-partikels door middel van hybridisatie met virus-DNA. Bij 9 patiënten werden partikels aangetoond in ”normale“ huid. Zes van hen kregen een recidief, terwijl dit slechts bij één van de 11 patiënten gebeurde bij wie geen viruspartikels aantoonbaar waren. Alle recidieven ontstonden op één na binnen een marge van 15 mm van het behandelde gebied. De resultaten pleiten ervoor dat HPV in latente vorm aanwezig is in ogenschijnlijk normale huid rond condylomen en intra-epitheliale neoplasieën en dat van hieruit recidieven kunnen ontstaan na behandeling.

Literatuur
  1. Voorst Vader PC van, Burger MPM. Wratvirus en kanker.Ned Tijdschr Geneeskd 1985; 129:1370-4.

  2. Ferency A, Mitao M, Nagai N, Silverstein SJ, Crum CP.Latent papilloma virus and recurring genital warts. N Engl J Med 1985; 313:784-8.

Gerelateerde artikelen

Reacties