Het late 'whiplash-syndroom'; realiteit of fictie?

Onderzoek
G.K. van Wijngaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:279-83
Abstract

Samenvatting

Teneinde de vraag te beantwoorden of er klinische argumenten zijn voor organische laesies bij patiënten met persisterende klachten na een whiplash-letsel, werden 200 patiënten (ter beoordeling doorverwezen door verzekeringsmaatschappijen en juridische instanties) 2 jaar of meer na het ongeval onderzocht; 89 mannen en 111 vrouwen. Bij 195 patiënten bleef pijn bestaan in nek, hoofd en armen. Duizeligheid bleef bestaan bij 60 patiënten. Vestibulair onderzoek toonde bij 48 patiënten afwijkingen aan, onder wie 9 patiënten zonder duizeligheidsklachten. Daar deze vestibulaire bevindingen niet kunnen worden begrepen vanuit neurologisch standpunt, lijkt verder onderzoek naar de betekenis ervan noodzakelijk. Asthenopie was aanwezig bij 3 patiënten en psychische stoornissen bij 27. Van 100 patiënten beschouwden 87 zich als min of meer ernstig geïnvalideerd.

Geconcludeerd wordt dat dit onderzoek geen bewijs biedt voor organische laesies bij deze patiënten. Dit betekent echter niet dat de klachten als ongegrond moeten worden beschouwd.

Auteursinformatie

Vereeniging voor Ziekenverpleging, Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam.

Dr.G.K.van Wijngaarden, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties