Het koraalrifsyndroom: een thoracale aortastenose als verklaring voor een verzameling van symptomen
Open

Casuïstiek
16-01-2009
Daan J. Lips en Olivier H.J. Koning

Een 61-jarige vrouw presenteerde zich met claudicatio intermittens beiderzijds met een actieradius van minder dan 100 m. Wegens atherosclerose ter hoogte van de Aa. iliacae communes werd een aortobifemorale prothese geplaatst. De claudicatio intermittens recidiveerde meermalen, waarvoor verscheidene interventies werden uitgevoerd, echter zonder resultaat. De klachten bleken te berusten op een sterk gecalcificeerde thoracale aortastenose. Tegelijkertijd werd patiënte behandeld voor essentiële hypertensie, lichte chronische nierinsufficiëntie en een ferriprieve anemie op basis van gastro-intestinale angiodysplasieën. Een thoracale aortastenose is een zeldzame oorzaak van claudicatio intermittens en wordt veelal gezien in combinatie met hypertensie, nierinsufficiëntie en angina abdominalis. Men spreekt dan van het koraalrifsyndroom. Na een endarteriëctomie gingen alle klachten in remissie, waaronder het bloedverlies uit de gastro-intestinale angiodysplasieën. Dit laatste is ook beschreven bij het heydesyndroom, een combinatie van aortaklepstenose en gastro-intestinale angiodysplasieën.