Het klinisch beeld van een hoofdluisinfectie

Nieuws
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2141

Pediculosis capitis is ondanks de verbeterde hygiënische omstandigheden in ons land nog geenszins verdwenen. Op basisscholen komen nog regelmatig epidemietjes voor (eigen waarneming). Ondanks de rijke ervaring met hoofdluizen is het niet goed bekend welke klinische verschijnselen aan een hoofdluis-infectie moeten worden toegeschreven. Mumcuoglu et al. hebben dit nader onderzocht…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties