Het juiste innametijdstip van sulfonylureumderivaten

P.A.G.M. de Smet
H.R.A. Fischer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1206-9
Abstract

Samenvatting

- In de dagelijkse praktijk bestaat soms onduidelijkheid over het innametijdstip van sulfonylureumderivaten. Inname 30 min vóór de maaltijd zou als voordeel hebben dat een werkzame plasmaspiegel is bereikt wanneer voedsel het maag-darmkanaal bereikt. Nadelen zouden de grotere kans op hypoglykemie en therapieontrouw zijn.

- In publicaties uit Medline 1966-1999 was de 24-uursbeschikbaarheid van sulfonylureumderivaten hetzelfde bij verschillende innametijdstippen. De absorptiesnelheid van glibenclamide en tolbutamide werd niet beïnvloed door voedsel. Voor gliclazide waren de onderzoeksresultaten tegenstrijdig. De absorptiesnelheid van glipizide was verminderd bij inname tijdens het ontbijt.

- In deels dezelfde, kleine onderzoeken waren de bevindingen omtrent het verloop van de glucosespiegel in de tijd bij patiënten met diabetes mellitus type 2 niet eenduidig.

- De farmacokinetische en farmacodynamische aanwijzingen dat sulfonylureumderivaten 30 min vóór de maaltijd ingenomen moeten worden, waren beperkt en wegen naar ons oordeel niet op tegen het potentiële risico dat dit advies afbreuk kan doen aan de therapietrouw van gebruikers.

Auteursinformatie

Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, Postbus 30.460, 2500 GL Den Haag.

Dr.P.A.G.M.de Smet, apotheker-klinisch farmacoloog.

IJsselland Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Capelle aan den IJssel.

Dr.H.R.A.Fischer, internist.

Contact dr.P.A.G.M.de Smet

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties