Het 'intervalcarcinoom' bij periodieke screening op borstkanker, een nieuw begrip

Klinische praktijk
Th. Wobbes
J.H.C.L. Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2209-12

Dames en Heren,

Mammografie heeft in de diagnostiek van het mamma-carcinoom een onmisbare plaats ingenomen. Enerzijds is het een aanvulling op klinische bevindingen, zoals een voelbare zwelling in de borst, anderzijds kan een kwaadaardig gezwel ermee worden ontdekt reeds voordat het klinisch manifest is geworden. Dit heeft ertoe geleid, dat in een aantal landen in de wereld, ook in Nederland, screeningprojecten voor borstkanker zijn opgezet om bij vrouwen een mammacarcinoom in een vroeg stadium te ontdekken, in de hoop, daarmee de prognose te verbeteren. De resultaten van deze projecten wijzen erop, dat de sterfte aan borstkanker binnen de gescreende groep vrouwen met 30-50 kan dalen.1-3 Borstkankerscreening houdt in dat bij de beoogde populatie regelmatig, bijvoorbeeld om de twee jaar, een mammografie wordt verricht, meestal één foto in een schuine medio-laterale richting. Door dezelfde groep vrouwen steeds weer te screenen hoopt men alleen gezwellen in een vroeg stadium te ontdekken…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Algemene Chirurgie: dr.Th.Wobbes, chirurg.

Afd. Radiodiagnostiek: dr.J.H.C.L.Hendriks, radiodiagnost.

Contact dr. Th.Wobbes

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties