Het Guillain-Barré-syndroom na een Campylobacter jejuni-enteritis
Open

Casuïstiek
20-05-1990
L.F.M. Beenen en H.G. Scholten

Bij een 7-jarige jongen ontstond 9 dagen na een normaal verlopende Campylobacter jejuni-enteritis het Guillain-Barré-syndroom. De klinische verschijnselen beperkten zich tot lichte motorische en sensibele afwijkingen aan de extremiteiten; reeds 5 weken na begin van de symptomen was patiëntje volledig hersteld.

Tot nu toe zijn in de literatuur 16 patiënten beschreven met een Guillain-Barré-syndroom na een Campylobacter-infectie.