Het Gezondheidsraadrapport 'Risico's van foliumzuurverrijking'; die niet waagt, die niet wint

Opinie
Tj. Wiersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1282-5
Abstract

Sedert 1993 wordt vrouwen met een zwangerschapswens aangeraden vanaf 4 weken vóór tot 8 weken na de conceptie 0,4 of 0,5 mg foliumzuur daags te gebruiken daar dit de kans op het krijgen van een kind met een neuralebuisdefect met circa 50 zou reduceren. Omdat verstrekking via de voeding destijds op korte termijn niet haalbaar werd geacht, werd gekozen voor het verhogen van de foliumzuurinneming door middel van tabletten. Om het advies onder de aandacht van de vrouwen met een zwangerschapswens te brengen, werd een grootschalige voorlichtingscampagne begonnen. De resultaten van deze voorlichtingscampagnes zijn inmiddels zowel in Groot-Brittannië als in Nederland geëvalueerd. In Groot-Brittannië heeft de campagne de inneming van foliumzuurtabletten niet boven de 30 kunnen tillen; de auteurs menen dat dit, mede omdat 40 van de zwangerschappen ongepland is, wellicht het best haalbare is. Een en ander brengt hen tot de conclusie dat verrijking van voedingsmiddelen de voorkeur heeft…

Auteursinformatie

Dr.Tj.Wiersma, huisarts-filosoof, De 3 kogels, Straatweg 45, 8535 WG Follega.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties