Het gebruik van margarine verrijkt met fytosterolen als functioneel voedingsmiddel

Opinie
J. de Graaf
A.F.H. Stalenhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:918-21
Abstract

Een hoge cholesterolconcentratie in het bloed is erkend als een belangrijke risicofactor voor coronaire hartziekten. Het gaat hier om een groot gezondheidsprobleem: in Nederland heeft 20 tot 35 van de volwassenen een te hoge cholesterolwaarde (> 6,5 mmol/l),1 dus voedingsmiddelen die deze waarde actief verlagen en deel uitmaken van het dagelijkse eetpatroon kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van coronaire hartziekten bij de bevolking. De interesse voor fytosterolen (‘phyton’ is Grieks voor ‘plant’) bestaat al vanaf 1950. Destijds had men de fytosterolen in pillen verwerkt, maar hoewel er een duidelijk cholesterolverlagend effect was, lukte het niet om mensen te bewegen dagelijks grote hoeveelheden van die stof in te laten nemen. De pillen waren groot, onsmakelijk en ‘medisch’.2 Sinds 1989 is er hernieuwde belangstelling voor fytosterolen daar ze nu als voedingsadditivum in margarine en andere levensmiddelen verwerkt kunnen worden.

fytosterolen en fytostanolen

Fytosterolen behoren tot een groep…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.dr.J.de Graaf en prof.dr.A.F.H.Stalenhoef, internisten.

Contact mw.dr.J.de Graaf (j.degraaf@aig.azn.nl)

Ook interessant

Reacties