Het gebruik van een aërosol met detergens bij chronische bronchitis

Onderzoek
Ottolander, G.J.H. den
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1957;101:1626