Het gebruik van complementaire en alternatieve geneeswijzen bij kinderen: hoe de ouders te adviseren?

Opinie
H.C.W. de Vet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:601-3
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 625.

Vlieger et al. gingen op een polikliniek Kindergeneeskunde bij ouders na of hun kinderen complementaire of alternatieve geneeswijzen (CAM) gebruikten en zo ja, welke vormen daarvan.1 Het ging daarbij om 581 ouders van kinderen die de polikliniek Kindergeneeskunde bezochten in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein of in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De auteurs inventariseerden ook wat de beweegredenen voor het gebruik van CAM waren en vroegen de ouders of dezen het gebruik hadden besproken met de kinderarts en of zij behoefte hadden aan informatieverstrekking over CAM door de kinderarts.

De onderzoeksresultaten zijn informatief omdat er tot op heden weinig gegevens beschikbaar zijn over hoeveel gebruik er wordt gemaakt van CAM door diverse patiëntengroepen en of daarover informatie uitgewisseld wordt tussen arts en patiënt. Van Dam et al. publiceerden eerder dergelijke overzichten voor kankerpatiënten.2 3 Vlieger et al. geven…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Contact Mw.prof.dr.ir.H.C.W.de Vet, epidemioloog (hcw.devet@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties