Het gebruik van allogeen bot- en peesweefsel uit een centrale botbank

Onderzoek
M.R. Veen
D.C. Rietveld
R.M. Bloem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2028-32
Abstract

Samenvatting

Het gebruik van allogeen bot- en peesweefsel uit de centrale botbank van de Stichting Bio Implant Services over de jaren 1989-1990 werd retrospectief onderzocht. In totaal waren de gegevens volledig van 278 patiënten. Bij hen werden 403 eenheden allogeen bot- en peesweefsel getransplanteerd; 49 patiënten ontvingen een massief diepgevroren bottransplantaat, 41 een diepgevroren weke-delen-allotransplantaat. Bij de overige 188 patiënten werden 313 gevriesdroogde allotransplantaten in verschillende vormen toegepast.

Massieve diepgevroren allotransplantaten werden met name toegepast bij de behandeling van bottumoren, fybreuze dysplasieën van het collum femoris en revisie-operaties na artroplastiek. Diepgevroren weke-delen-allotransplantaten werden voornamelijk gebruikt voor de reconstructie van insufficiënte of deficiënte kruisbanden. Het toepassingsgebied voor het gebruik van gevriesdroogde allotransplantaten was zeer ruim. Deze transplantaten werden gebruikt bij spondylodesen, artroplastieken, bij de behandeling van pseudartrosen en fracturen, tumoren en fybreuze dysplasieën en bij kaakchirurgische ingrepen. Bij deze ingrepen werden zowel spongiosa-chips, corticalis-spongiosa-chips en corticalis-spongiosa-granules getransplanteerd. Bij spondylodesen werden spongiosa-blokjes gebruikt. Gedemineraliseerd corticaal-botpoeder werd voornamelijk gebruikt bij kaakchirurgische ingrepen.

Auteursinformatie

Stichting Bio Implant Services, pa: Stichting Eurotransplant, Postbus 2300 RC Leiden.

M.R.Veen, transplantatie-arts; D.C.Rietveld, medisch student.

Academisch Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Leiden.

Dr.R.M.Bloem, orthopedisch chirurg.

Contact M.R.Veen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties