Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1632-40

Vergadering gehouden op 14 en 15 januari 1993 te Hoorn

H.W.J.Koot, G.N.Homminga, P.Buma, P.M.van der Kraan en W.B.van den Berg (Nijmegen), Biologisch gedrag en interactie van chondrocyten in fibrinelijm; een in vitro-kweekonderzoek

Doel

Onderzoeken of fibrinelijm een geschikt transportmedium is voor transplantatie van chondrocyten.

Methoden

Kraakbeensnippers uit de knieën van 6 weken oude Nieuw Zeeland-konijnen werden opgelost in collagenase. De aldus verkregen losse chondrocyten werden vermengd in Tissucol (Immuno BV, Raamsdonkveer), fibrinelijm en gekweekt in RPMI-medium met 10 foetaal-kalfserum. De celconcentratie varieerde van 5 x 105 tot 2 x 106 per ml. Iedere dag werd een monster onderzocht…

Auteursinformatie

Nederlandse Orthopaedische Vereniging, pa De Weezenlanden Ziekenhuis, afd. Orthopedische Chirurgie, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.

Dr.R.M.Castelein, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties