Het fenomeen van Raynaud, meer vragen dan antwoorden.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:377

Hetfenomeen van Raynaud, meer vragen dan antwoorden. – De Vereniging van Vaatpatiënten heeft tot doel de belangen van patiënten met aandoeningen aan de bloedvaten te behartigen, onder andere door het organiseren van lotgenotencontacten en het verstrekken van informatie aan patiënten, hun omgeving en hulpverleners. Onlangs heeft deze Vereniging, met subsidie…

Ook interessant

Reacties