Het fenomeen van de uitgestelde eerste aanval van malaria tertiana

Klinische praktijk
M.H. Silbermann
P.C. Stuiver
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1984-7
Abstract

Samenvatting

In de periode 1986-90 ondergingen 215 patiënten een afdoende behandeling wegens malaria tropica. Desondanks deed zich bij 8 patiënten (4) zonder hernieuwde blootstelling aan de parasiet na een interval van gemiddeld 12 weken opnieuw een aanval van malaria voor, ditmaal veroorzaakt door Plasmodium vivax (bij 4 patiënten) en P. ovale (bij 4 patiënten), de verwekkers van malaria tertiana. Deze paradox laat zich verklaren doordat bijzondere vormen van P. vivax of P. ovale, zogenaamde hypnozoïeten, zich na infectie in de lever schuilhouden en op een later tijdstip tot actieve replicatie overgaan. Deze hypnozoïeten worden niet uitgeroeid door de antimalariamiddelen die worden gebruikt bij malariaprofylaxe en bij de acute aanval – in dit geval van malaria tropica.

Wanneer zich, zelfs geruime tijd na een adequate behandeling wegens malaria tropica, koorts ontwikkelt, dient men weer aan malaria te denken. De arts zal zijn patiënt over deze mogelijkheid moeten informeren, terwijl ook artsen die malariaprofylaxe voorschrijven hun cliënten voorlichting moeten geven over uitgestelde eerste aanvallen van malaria tertiana.

Auteursinformatie

Havenziekenhuis, afd. Tropische Geneeskunde, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam.

M.H.Silbermann, assistent-geneeskundige; prof.dr.P.C.Stuiver, internist.

Contact prof.dr.P.C.Stuiver

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties