kwantitatieve analyse van de variatie bij inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het ene oordeel is het andere niet

Onderzoek
Saskia M. Tuijn
Frans J.G. Janssens
Huub van den Bergh
Paul B.M. Robben
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B63
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de variatie in oordelen tussen inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het systeem van gefaseerd toezicht op de verpleeghuiszorg en naar de relatie tussen het type oordeel en de aan- of afwezigheid van onderbouwing daarbij.

Opzet

Descriptief, kwantitatief, retrospectief.

Methode

In totaal werden 4914 oordelen met bijbehorende onderbouwingen van 26 inspecteurs uit 182 toezichtrapporten geanalyseerd. De oordelen waren in 2005 en 2006 gegeven op 25 criteria voor verantwoorde zorg in verpleeghuizen. Om de inspecteurs en hun oordelen over verschillende instellingen te kunnen vergelijken, werd met covariantieanalyse statistisch gecorrigeerd voor instellingskenmerken.

Resultaten

Er waren statistisch significante verschillen in beoordeling tussen de inspecteurs. Na correctie voor instellingskenmerken bleven voor 14 van de 25 criteria significante verschillen bestaan. Tevens bleek de aanwezigheid van een onderbouwing bij een oordeel zowel afhankelijk te zijn van de inspecteur als van het gegeven oordeel.

Conclusie

Beoordelaarsverschillen tussen inspecteurs spelen een rol in de tweede fase van het gefaseerd toezicht op de verpleeghuizen. De IGZ zal resultaten van dit onderzoek gebruiken om haar toezicht verder te ontwikkelen.

Auteursinformatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Kenniscentrum, Utrecht.

Drs. S.M. Tuijn, communicatiekundige; dr. P.B.M. Robben, arts.

Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen, afd. Onderwijsmanagement en -organisatie, Enschede.

Prof.dr. F.J.G. Janssens, onderwijskundige.

Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen, afd. Taalbeheersing, Utrecht.

Contact drs. S.M. Tuijn (s.tuijn@igz.nl)

Verantwoording

Drs. J.A.H. van Veen, hoofdinspecteur Verpleging en Chronische Zorg (IGZ), en dr. C.A.J. Ketelaars, coördinerend inspecteur Ketenzorg (IGZ) gaven commentaar op het artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 november 2008

Ook interessant

Reacties