Het cholinerge deficiëntiesyndroom als indicatie voor cholinesteraseremmers

Opinie
A.W. Lemstra
P. Eikelenboom
W.A. van Gool
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2201-3
Abstract

Wereldwijd zijn verschillende cholinesteraseremmers (parasympathicomimetica) geregistreerd voor symptomatische therapie bij de ziekte van Alzheimer: donepezil, galantamine en rivastigmine. Deze middelen remmen de afbraak van acetylcholine en vergroten daardoor de beschikbaarheid van deze neurotransmitter. De indicatie voor rivastigmine (het enige van de genoemde middelen dat in Nederland is geregistreerd voor deze indicatie), zoals vermeld in het Farmacotherapeutisch kompas, luidt: ‘symptomatische behandeling van lichte tot matige dementie van het alzheimertype’.1 Indien strikte criteria voor een gunstige therapeutische reactie worden gehanteerd, blijkt behandeling met cholinesteraseremmers bij slechts 2 tot 12 van de alzheimerpatiënten de ernst van dementie duidelijk te doen afnemen (www.emea.eu.int/humandocs/PDFs/EPAR/Exelon/024398en1.pdf). Echter, enkele gevalsbeschrijvingen en één therapeutische trial suggereren dat cholinesteraseremmers effectief zijn bij patiënten met dementie met Lewy-lichaampjes en de ziekte van Parkinson, met name ten aanzien van neuropsychiatrische verschijnselen als hallucinaties, wanen en agitatie.2-4 De vraag is of de cognitieve symptomen (amnesie, afasie, agnosie en apraxie) bij de…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Neurologie, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Mw.A.W.Lemstra, assistent-geneeskundige; prof.dr.P.Eikelenboom, psychiater; prof.dr.W.A.van Gool, neuroloog.

Contact mw.A.W.Lemstra (a.w.lemstra@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties