Het broeikaseffect en de wereldbevolking.

Nieuws
R.M. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1238

Het broeikaseffect en de wereldbevolking. - In de vergadering, kort geleden, over de wereldmilieuproblemen wezen vertegenwoordigers van de regeringen van de Verenigde Staten, van Canada en van het Verenigd Koninkrijk op een te geringe wetenschappelijke onderbouwing van gevaren die de mensheid loopt door verontreiniging van de omringende natuur. Zij waren…

Ook interessant

Reacties