De ademhaling van moeder aarde; een beschouwing over veranderingen in de atmosfeer

Klinische praktijk
C.J.F. Böttcher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1856-60

De bezorgdheid over de gezondheid van onze planeet is een actueel onderwerp. Dramatische terminologie wordt niet geschuwd. Twee jaar geleden leidde de toenmalige Britse premier Margaret Thatcher een conferentie over het onderwerp ‘Save our planet’. Zij bedoelde uiteraard: ‘Save us’, want moeder aarde heeft miljarden jaren ervaring in het overleven. De Canadees Maurice Strong, die volgend jaar de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling zal voorzitten, deed er nog een schepje bovenop tijdens een persconferentie in dit voorjaar. Hij verklaarde letterlijk dat moeder aarde aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. ‘Alleen als er snel nieuwe medicijnen worden gevonden, is het kankerproces nog te stoppen’, beweerde hij. Zijn bezorgdheid betrof vooral de atmosfeer; de ozonlaag en het broeikaseffect waren zijn belangrijkste trefwoorden. Hij zinspeelde in dit verband op kleine, door menselijk handelen teweeggebrachte veranderingen in de samenstelling van de atmosfeer.

Maurice Strong, gewaarschuwd door sommige wetenschappers en milieuorganisaties, gaat ervan uit dat die…

Auteursinformatie

Prof.dr.C.J.F.Böttcher, emeritus hoogleraar fysische chemie Rijksuniversiteit Leiden, Nieuwe Schoolstraat 2, 2514 HX 's-Gravenhage.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties