Het bijschildkliercarcinoom of het belang van de 'kleine lettertjes'

Klinische praktijk
Th.J.M.V. van Vroonhoven
J.H.M. Lockefeer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2265-7

Dames en Heren,

Als iemand vraagt wat het belang is van de ‘kleine lettertjes’ die we zo vaak in leerboek of collegedictaat aantreffen, dan is daarop niet altijd een antwoord te geven. Soms dienen zij alleen als gewaardeerd anekdotisch voorbeeld, soms echter kunnen ze ertoe bijdragen dat bij ons op het juiste moment, en niet zelden geruime tijd later, een licht opgaat. En dat kan weer een belangrijke verandering in ons beleid tot gevolg hebben veelal ten voordele van de patiënt.

Eerst willen wij nu graag de ziektegeschiedenis van twee patiënten bespreken.

Patiënt A, een in 1928 geboren man, had al verscheidene jaren de polikliniek bezocht wegens recidiverend ulcus duodeni, toen bij hem in 1972 hypercalciëmie werd geconstateerd. Onderzoek naar de oorzaak van hypercalciëmie leidde tot de diagnose primaire hyperparathyreoïdie, waarvoor operatie volgde. Daarbij werd aan de onderpool van de rechter schildklierkwab een zwelling gevonden die vervolgens werd verwijderd. Bij…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

Prof. dr.Th.J.M.V.van Vroonhoven, chirurg.

Dr.J.H.M.Lockefeer, internist, Amsterdam.

Contact prof.dr.Th.J.M.V.van Vroonhoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties