Het beroepsgeheim tegenover wettelijke verzekeringslichamen

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:2441