Het beroepsgeheim bij de ongevallenverzekering

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1914;58:913