Het beloop van de HIV-infectie en de invloed van zidovudine

Opinie
J.K. van Wijngaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2403-4

Sedert 1984 wordt in Nederland door de Sector Volksgezondheid en Milieu van de GG en GD Amsterdam, de afdelingen Virologie en Interne Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst te Amsterdam en de Interfacultaire Werkgroep Homostudies te Utrecht, onderzoek gedaan in een cohort van inmiddels ruim 750 mannen met homoseksuele contacten om inzicht te verkrijgen in de prevalentie, de incidentie en het natuurlijke beloop van de HIV-infectie.

Dit cohortonderzoek heeft inmiddels een aantal resultaten opgeleverd, waarmee ook in internationaal opzicht een belangrijke bijdrage is geleverd:

– Reeds vrij snel kon worden vastgesteld dat de prevalentie van de HIV-infectie onder homoseksuele mannen snel is gestegen na introductie van het virus aan het eind van de zeventiger jaren: in 1985 bedroeg de prevalentie in de onderzochte groep reeds ruim 30.1

– Het aantal nieuwe infecties in de cohort per tijdseenheid is drastisch gedaald: bedroeg…

Auteursinformatie

Nationale Commissie AIDS-bestrijding, Polderweg 92, 1093 KP Amsterdam.

J.K.van Wijngaarden.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties